Zoekveld

Maggie De Block trekt 3,25 miljoen euro uit voor proefprojecten met gezondheidsapps
08/06/2016 - 09:25

Maggie De Block (Open Vld), minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, wil volgend jaar een aantal gezondheidsapps testen. "Digitale toepassingen geven patiënten de mogelijkheid copiloot te worden van hun gezondheid. Via apps zullen patiënten bijvoorbeeld hun hartslag en bloeddruk kunnen opvolgen", zegt ze woensdag in een persbericht. De Block trekt voor de proefprojecten 3,25 miljoen euro uit.

De minister maakt zich sterk dat in de toekomst digitale gezondheidstoepassingen, zoals een hartslagmeter die gekoppeld is aan of zelfs geïntegreerd is in de smartphone, deel zullen uitmaken van de gezondheidszorg. Het probleem is echter dat nu nog geen regelgeving rond die apps bestaat, er ook geen juridische kader is en een vergoedingsmodel voor zorgverleners eveneens ontbreekt. Om na te gaan wat precies nodig is, wil de Block zo snel mogelijk een aantal apps testen in pilootprojecten.

Deze zomer zullen zorgverstrekkers een proefproject kunnen indienen in een van vijf domeinen: diabeteszorg, geestelijke gezondheidszorg, acute stroke-zorg, cardiovasculaire zorg en zorg voor patiënten met chronische pijn. De minister voorziet 3,25 miljoen euro onder meer om het gebruik van de gezondheidsapps door de zorgverstrekkers terug te betalen.

Volgens De Block zijn gezondheidsapps een win-winsituatie voor patiënt en zorgverstrekker. "Patiënten kunnen hun gezondheid zelf permanent opvolgen maar ook sneller laten opvolgen. En de administratieve last voor zorgverstrekkers zal dalen, want zij kunnen veel eenvoudiger en ook sneller de digitale informatie uitwisselen."

De digitale toepassingen of apps zelf moeten voldoen aan volgende criteria:

- Voldoende garanties voor de privacy en de beveiliging van de gegevens.

- Mobiele apps en medische hulpmiddelen moeten integreerbaar zijn met elkaar en met de andere e-gezondheidsdiensten. Als een app bijvoorbeeld de hartslag en de bloeddruk van een chronische patiënt registreert, dan moeten die gegevens vlot uitgewisseld kunnen worden met het elektronisch patiëntendossier van deze patiënt.

- Als een medisch hulpmiddel wordt gebruikt in het project, dan moet dit hulpmiddel het Europese CE-label hebben

- De digitale toepassing (bijvoorbeeld een app die uit je bloedwaarden afleidt dat je diabetes hebt) moet wetenschappelijk onderbouwd zijn.

De officiële lancering van de oproep vindt plaats eind juni 2016 en zal gebeuren via een gloednieuwe website en nieuwsbrief e-gezondheid.  Minister De Block hoopt in december of ten laatste begin 2017 met de eerste m-health pilootprojecten te kunnen starten.