Zoekveld

 

Wacht of geen wacht, dat is de vraag

Als er één verschil is tussen de Vlaamse en Franstalige artsen dan is het hun appreciatie van de verplichte wachtdiensten. Onnodig te zeggen dat de wachtdiensten een teer punt zijn voor de huisartsen. Zowel weekendwerk als nachtwacht is allerminst geliefd.

Het minste weekend wachtdiensten lopen de Franstalige artsen:  20 % heeft er helemaal geen. Bij de Vlamingen is dat slechts 11%. Plattelandshuisartsen hebben meer wachtdiensten dan stedelijke huisartsen ( 78% vs 63%). Wat de nachtwachten tijdens de week betreft zijn de stadshuisartsen ook hier  zijn beter af dan de plattelanders ( 30% vs 11,9%). Maar het meest opmerkelijk verschil is de appreciatie van de extra werkbelasting, die een wachtdienst met zich meebrengt, in Vlaanderen en Franstalig België. De Vlaamse huisarts is nog altijd van mening dat de wachtdienst nu eenmaal bij de praktijk hoort, zo blijkt uit onze interviews op www.mediplanet.tv.

Maar toch vindt bijna 30 procent van de Vlaamse huisartsen dat er teveel wachtdienst geklopt wordt. In Franstalig België vindt maar liefst 47 procent van de huisartsen dat er teveel wachtdienst geklopt wordt.

En ook hier springen Waals Brabant, Luxemburg en Henegouwen in het oog met respectievelijk 59, 58 en 54 % negatieve antwoorden. Daar is een verklaring voor: de geografische uitgestrektheid van het actiegebied van bepaalde huisartsenpraktijken en de dunne medische bevolking zorgen ervoor dat wie van wacht is in Luxemburg ook tijdens het weekend nogal wat kilometers maalt. Komt daarbij dat de Waalse patiënt (noodgedwongen) in geval van een incident eerder op zijn huisarts een beroep zal doen dan naar de Spoed te gaan van de dichtst bijzijnd gelegen kliniek. In Vlaanderen en met name in Vlaams stedelijk gebied is dat wél het geval.

Binnen dit kader valt ook de reactie van de huisartsen op het vorstel om de wachtdienst toe te vertrouwen aan een externe organisatie. Een centrale wachtdienst die naar analogie van de politiezone enkele gemeenten zou coveren, zou dat geen idee zijn? 73% van de Franstaligen zijn daar voor te vinden, tegenover slechts 53% van de Vlamingen. En tenslotte nog dit: slechts 37% van de Belgische huisartsen vinden dat de honorering van de wachtdiensten voldoende is. Als men de honorering vergelijkt met die van de in ons omringende landen, dan hebben de huisartsen gelijk. Een loodgieter van wacht komt voor het honorarium van de huisarts de deur niet uit. “Er is een ernstige studie nodig in verband met de reële noodzaak van wachtdiensten en de huidige organisatie. Er zijn immers zeer weinig urgenties tijdens een wachtdienst en voor banaliteiten is het remgeld in 't WE nog veel te laag!” Aldus een Vlaamse huisarts.  “De huisarts moet na zijn vijftigste vrijgesteld worden van de wachtdiensten,” zegt een Brusselaar. “J'approche 65 ans. Je souhaite encore travailler, mais en règlant drastiquement mes horaires et en limitant nettement ma disponibilité, ce qui équivaut à se faire hara kiri du point de vue professionnel en Médecine Générale!” Aldus een oudere Franstalige collega.

Terugkeren naar de lijst met thema's

Bron: MediPlanet Huisartsen enquête 05/2009, Reproductie kan na voorafgaande toelating.

Profession: