Zoekveld

Artsensyndicaten krijgen onvoldoende op rapport

Nog geen twee procent van de Belgische huisartsen is écht overtuigd van de inzet van de klassieke artsensyndicaten voor hun zaak! In onze grote nationale huisartsenenquête stelden wij hen de delicate vraag of zij de indruk hebben dat de artsensyndicaten hun belangen afdoende verdedigen. In Franstalig België vindt 47% van de huisartsen dat de artsensyndicaten hun belangen redelijk goed verdedigen. In Vlaanderen is dat 33%.  Dat betekent dat de artsensyndicaten nog geen 40% op hun rapport krijgen. Een en ander kan gerelateerd worden aan de graad van syndicalisering van de huisartsen maar bij gebrek aan officiële ledencijfers en geografische data konden wij dit in dit kort bestek nog niet uitrekenen. Dat is werk voor een volgende fase van ons onderzoek. Enkele citaten: “Er is geen vakbond voor verdediging voor de huisarts. Domus Medica is niet de representatie van de huisarts , wel "ivoren toren". Het beleid luistert niet naar de "basis".” “De medische vakbonden doen wel moeite, maar het heeft weinig effect. Ook het verbod op huisartsensyndicaten  is schandalig.” “ Enkel het SVH verdedigt de huisartsen. Domus Medica is niet eens een syndicaat. De andere syndicaten doen er alles aan om de huisartsgeneeskunde te kelderen.” “Le GBO défend mieux les intérêts du généraliste que l'Absym qui défend plus les intérêts des spécialistes parce que probablement plus nombreux.”

“Les syndicats médicaux ont tendance à favoriser les spécialistes.” “Par rapport aux syndicats, seul le gbo défend correctement les intérêts des mg.” Wij vroegen de artsensyndicaten om een reactie , maar twee syndicaten AGSB en GBO antwoordden niet eens, voor hen doet dit blijkbaar niet terzake. Wel reageerden dr. Marc Moens en zijn collega Roland Lemye van het BVAS/ABSYM. U ziet en hoort hen op ww.mediplanet.tv. De eerste onderstreepte dat de huisarts, en dan vooral de jongere generatie, zich te weinig engageert in de syndicale werking. Dat huisartsen zich te makkelijk wentelen in hun grote verongelijktheid. En dat er inderdaad weinig sexy werk te doen valt in de talloze overlegvergaderingen die ook nog eens dure consultatietijd opslorpen. En volgens dr. Lemye komt het allemaal wel goed. De huisarts wordt best verdedigd: kreeg hij niet een mooie verhoging van zijn honorarium met maar liefst 40%. Dat is ook de stelling van de vertegenwoordigers van het beleid die we deze week aan het woord laten in onze nieuwsuitzending op www.mediplanet.tv. De enige die dat allemaal tegenspreekt is dr. Herman Moeremans van het SVH. Maar hij moet niet op een spoedige erkenning rekenen, zegt dr. Marco Schetgen in naam van de minister van Volksgezondheid. 

Terugkeren naar de lijst met thema's

Bron: MediPlanet Huisartsen enquête 05/2009, Reproductie kan na voorafgaande toelating.

Profession: