Zoekveld

Nog geen 5 van de Franstalige artsen uit de steekproef werkt binnen het kader van Impulseo II (6% N, 2 % F), terwijl 25 % kiest voor een groepspraktijk (32% N, 18% F). In Waals Brabant en Namen werkt geen enkele van de door ons ondervraagde huisartsen onder Impulseo II! En als het om samenwerken gaat dan kiezen nogal wat huisartsen voor hun partner waarmee ze samenleven of gehuwd zijn. Het is ook duidelijk dat naarmate de leeftijd stijgt nog meer solopraktijken voorkomen. De jonge arts kiest voor 80% voor een associatie.

Wat de huisartsen denken over Impulseo II is eerder kritisch.

Enkele citaten:


Zeer goed initiatief. Als jonge huisarts die in een groepspraktijk terecht kom verdrink ik wat in de financiën en kan nog moeilijk inschatten of de bedragen hoog laag of goed zijn.”

Dit moet uiteraard opgetrokken worden. Dit bedrag is ontoereikend om de eerste lijn te ondersteunen, toch een maatregel in de goede richting.” “ Een zeer goed initiatief maar de solo-arts wordt wel vergeten!” “Ze zouden beter de erelonen rechtvaardiger maken zodat de arts zelf in alle vrijheid een werknemer kan kiezen. We worden teveel betutteld en gegijzeld.” “Het bevoordeelt vooral de praktijken die zich zo'n werknemer kunnen permitteren, doch niet de kleinere solo-praktijken die dat niet kunnen.” “Ik zie niet in waarom de staat altijd alles moet betalen. Als je een secretaresse wil, dan zijn dat beroepsonkosten waar je arts zelf voor moet betalen, net zoals in andere jobs.” “Zou niet mogen bestaan. Mits behoorlijke honorering van de huisarts kan het loon van personeel uit de honoraria betaald worden en behoudt iedereen de vrijheid om zijn praktijk naar wens en omstandigheden.” “Waar is de tegemoetkoming voor de solo arts die misschien het meest nood heeft aan administratieve verlichting maar de loonkost van een voltijds equivalent moeilijk kan dragen???”

“Ik vind dat de solo -arts hierbij in kou blijft staan; zonder echt samenwerkingsverband hebben wij dezelfde noden.” “Waarom enkel voorbehouden voor samenwerkingsverbanden? Alsof de administratie in een solopraktijk dan gratis moet gebeuren...”

“Waarom een verdubbeling van 2 naar 3 huisartsen en niets voor solo?” “Goed idee, maar in mijn gemeente is er geen collega om mee samen te werken. Een associatie met een nieuwe collega zie ik gezien een negatieve ervaring in het verleden niet echt zitten.” “Als we afhankelijk willen worden van wederzijdse controle en onderlinge machtsverhoudingen in een groepspraktijk worden we beloond met een wortel en zelfs dan moeten wij uit eigen zak nog de helft betalen van een praktijkassistentenloon.” 

De discriminatie van de solo-praktijk, het feit dat men met minstens 3 huisartsen moet geassocieerd zijn en het minimum aantal GMD’s valt de huisartsen zwaar.

“Je trouve qu'Impulseo II est une bonne chose. Cela va permettre de diminuer la charge administrative des MG et de favoriser un

collaboration nécessaire.” “Bonne solution. Permettrait aux généralistes surchargés administrativement et hésitant pour le coté financier ou autre de s'associer.” C'est pas mal de vouloir aider les MG pour les taches administratives. Mais en pratique, le MG que nous sommes devient employeur à

part entière avec des responsabilités auxquelles on n'est pas toujours préparé (assurance, congé..).” “Bon initiative, encore améliorable, qui poussera les médecins généralistes à travailler ensemble. Si j'avais vingt ans de moins, je tente tout de suite l'expérience.” “Impossible pour moi là où je travaille, en milieu rurale de pouvoir profiter de ce système. Et cela va impliquer des couts importants.”

Belle illusion: dans notre cas: impossible car médecine "en famille"... actuellement en duo avec épouse et sous peu à trois avec notre fille en plus...a ma connaissance: pas de cadre impulseo dans ce cas !” “Favorable uniquement pour la médecine de groupe, mais rien n'est prévu pour la pratique en solo où un sécrétariat serait utile.Dans mon cas, cette fonction est assurée par mon épouse, qui n'est pas rénumérée pour cette tâche.” “Il devrait être accessible à tous les confrères d'une entité médicale, association ou non, car il pénalise le "solo".

“Impulseo 2 me semble un gadget honteusement inutile.Si on veut aider la médecine generale, il faut donner une prime d'installation substantielle pour medecins solo dans les zones ou on manque de généralistes.” “Je n'aime pas trop que l'INAMI ou l'état se mêle de mes affaires. De toute façon c'est un cadeau empoisonné la plupart du temps.”

Terugkeren naar de lijst met thema's

Bron: MediPlanet Huisartsen enquête 05/2009, Reproductie kan na voorafgaande toelating.

Profession: