Zoekveld

En dan is er de kwestie van het GMD. Vindt u dit een gunstige maatregel, vroegen wij. 92% van de Vlaamse huisartsen is voor, tegenover 82% van de Franstalige huisartsen.  Ook hier weer scoort Namen met 76% het laagst. Tegenover de verplichte invoering van het GMD staat 76% van de Vlamingen positief tegenover slechts 56% bij de Franstaligen. Hier zijn het de Waals Brabantse huisartsen waar slechts 29 % voorstander is van een verplicht GMD.

GMD verplicht zodat iedereen een dossier heeft maar het systeem veel eenvoudiger maken: Vraag eenmalig via ziekenfonds aan elke patiënt wie zijn huisarts is en behoud dit altijd indien geen actie van patiënt! Eenmaal per jaar kan hij veranderen.”

“Er zou meer toezicht moeten zijn op vlak van bewaring en toegang tot GMD. Ook het GMD dient meer een werkinstrument te zijn van verpleegkundigen, kinesisten en andere zorgverstrekkers.”

Het GMD heeft het inkomen doen toenemen maar ik vrees dat het een controle instrument zal worden gebruikt door de overheid en mutualiteiten. De ziekenfondsen zijn ons nooit goed gezind geweest.”

J'ai personnellement un taux très faible de DMG, les patients n'en voyant pas l'intérêt pour leur santé compte tenu du fait que j'ai toujours tenu un dossier médical et centralisé les avis specialises.”

Le DMG doit être modifié pour éviter de perturber la relation médecin malade par des tractations basement matérielles: inscription chez un médecin, accord signé du malade, paiement automatique par les organisations.”

Le DMG profite finançiérement et médicalement aux patients, les médecins tiennent avec ou sans avantages financiers un dossier pour chaque patient.” “Le DMG fait en réalité partie intégrante des honoraires médicaux, ceux-ci ayant été bloqués pendant de nombreuses années.”

Terugkeren naar de lijst met thema's

Bron: MediPlanet Huisartsen enquête 05/2009, Reproductie kan na voorafgaande toelating.

Profession: