Formulaire de recherche

Werkdruk blijkt een belangrijke klacht te zijn. Die zou kunnen verlicht worden door de wijze waarop men werkt: in een groepspraktijk, een medisch huis of binnen een associatie. Maar 63 % van de artsen houden het bij solo praktijk (69% N, 72 F) . Nog geen 5 van de Franstalige artsen uit de steekproef werkt binnen het kader van Impulseo II (6% N, 2 % F) , terwijl 25 % kiest voor een groepspraktijk (32% N, 18% F). In Waals Brabant en Namen werkt geen enkele van de door ons ondervraagde huisartsen onder Impulseo II! En als het om samenwerken gaat dan kiezen nogal wat huisartsen voor hun partner waarmee ze samenleven of gehuwd zijn.

 


Het is ook duidelijk dat naarmate de leeftijd stijgt nog meer solopraktijken voorkomen.

Omgekeerd, hoe jonger de arts hoe meer de tendens naar een groepspraktijk toeneemt (zie tabel hieronder per jaar van diploma). Vanaf het afstudeerjaar 2000 opteren minstens 75% van de jonge artsen voor een groepspraktijk. Vanaf het afstudeerjaar 2005 stijgt dit tot 80%.

 

Wat de huisartsen denken over Impulseo II is eerder kritisch.

Enkele citaten:
“Zeer goed initiatief. Als jonge huisarts die in een groepspraktijk terecht kom verdrink ik wat in de financiën en kan nog moeilijk inschatten of de bedragen hoog laag of goed zijn.”

“Dit moet uiteraard opgetrokken worden. Dit bedrag is ontoereikend om de eerste lijn te ondersteunen, toch een maatregel in de goede richting.” “ Een zeer goed initiatief maar de solo-arts wordt wel vergeten!” “Ze zouden beter de erelonen rechtvaardiger maken zodat de arts zelf in alle vrijheid een werknemer kan kiezen. We worden teveel betutteld en gegijzeld.” “Het bevoordeelt vooral de praktijken die zich zo'n werknemer kunnen permitteren, doch niet de kleinere solo-praktijken die dat niet kunnen.” “Ik zie niet in waarom de staat altijd alles moet betalen. Als je een secretaresse wil, dan zijn dat beroepsonkosten waar je arts zelf voor moet betalen, net zoals in andere jobs.” “Zou niet mogen bestaan. Mits behoorlijke honorering van de huisarts kan het loon van personeel uit de honoraria betaald worden en behoudt iedereen de vrijheid om zijn praktijk naar wens en omstandigheden.” “Waar is de tegemoetkoming voor de solo arts die misschien het meest nood heeft aan administratieve verlichting maar de loonkost van een voltijds equivalent moeilijk kan dragen???”

“Ik vind dat de solo -arts hierbij in kou blijft staan; zonder echt samenwerkingsverband hebben wij dezelfde noden.” “Waarom enkel voorbehouden voor samenwerkingsverbanden? Alsof de administratie in een solopraktijk dan gratis moet gebeuren...”


“Waarom een verdubbeling van 2 naar 3 huisartsen en niets voor solo?” “Goed idee, maar in mijn gemeente is er geen collega om mee samen te werken. Een associatie met een nieuwe collega zie ik gezien een negatieve ervaring in het verleden niet echt zitten.” “Als we afhankelijk willen worden van wederzijdse controle en onderlinge machtsverhoudingen in een groepspraktijk worden we beloond met een wortel en zelfs dan moeten wij uit eigen zak nog de helft betalen van een praktijkassistentenloon.” 

 

 

 

Terugkeren naar de lijst met thema's

Bron: MediPlanet huisartsen enquête 05/2009, Reproductie kan na voorafgaande toelating

Profession: