Formulaire de recherche

Meer dan 1000 deelnemers (544 artsen en 475 laatstejaars studenten (1)) hebben een portret geschetst van de huisarts en zijn toekomst. MediPlanet heeft ongeveer 100 pagina’s aan antwoorden en reacties verzameld waarvan wij u hier een eerste deel publiceren.


Het tweede gedeelte met betrekking tot de studenten zal begin september openbaar gemaakt worden.

Resultaten (detail per thema)

De informatie zal stap voor stap online worden geplaatst en zal eveneens verschijnen in de Nieuwsbrief van MediPlanet                

 

 

  • Te veel huisartsen en numerus clausus

  • Valorisatie en administratieve last

  • Honoraria

  • GMD

  • Spreiden van de zorgen

  • Veiligheid

  • Derde betaler

  • Besluiten

Voeg uw commentaar toe via de link onderaan deze pagina

Zie ook de interviews op MediPlanet.TV:

- 17/06: Mediplanet legt de vinger op de pols van de huisartsgeneeskunde.

- 24/06: Reacties van de artsensyndicaten op de resultaten van de Grote Huisarts-enquête.

- 29/06: De beleidsmakers reageren op de resultaten van het eerste nationaal onderzoek naar de staat van de huisartsgeneeskunde in België.

(1) De verzamelde gegevens zijn representatief, het staal van huisartsen (544) beantwoordt perfect aan de Belgische realiteit zowel qua taal, geslacht, geografische afkomst (provincie), universiteit, leeftijd en type van huisartsenpraktijk (zie details in bijlage en vergelijking met het geheel van de Belgische huisartsen).

Bron: MediPlanet huisartsen enquête 05/2009
Reproductie kan na voorafgaande toelating


Profession: