Formulaire de recherche

Leidt informatica in de praktijk tot burnout?
10/08/2016 - 02:15

Computertechnologie is onderdeel van ons dagelijks leven geworden. De meesten van ons zien dit als iets positiefs, anderen als een noodzakelijk kwaad! Voor zorgverleners is informatica essentieel, maar niet altijd welkom...

Elektronische medische dossiers bieden aanzienlijke steun voor een groot aantal dagelijkse taken. Echter, een Amerikaanse studie van de American Medical Association end e Mayo Clinic plaatst hier vraagtekens bij.

De onderzoekers verzamelden gegevens van artsen met allerlei specialisaties uit heel de Verenigde Staten tussen augustus en oktober 2014. De  6375 artsen die reageerden, deelden hun indrukken over het gebruik van elektronische documenten, elektronische voorschriften en het gebruik van elektronische portals.

Van de 6375 deelnemers, meldde 5389, of 84,5%, het gebruik van een EMD. In totaal hebben 5892 artsen aangegeven dat elektronische voorschriften nuttig zijn in hun dagelijkse praktijk, en 4858 daarvan (82,5%) gaf aan ze effectief te gebruiken. Men zou kunnen denken dat deze gebruikers meer tevreden zijn met hun werk. Maar zij zijn net degenen die vaker klagen over een gebrek aan tijd en een toename van de administratieve taken. Ze hebben ook meer last van burnout, volgens de univariate analyse. Degenen die zeggen dat ze het meest te lijden hebben onder de administratieve lasten in hun praktijk zijn de huisartsen, urologen, neurologen en KNO-specialisten.

In de multivariate analyse, rekening houdend met leeftijd, geslacht, specialisatie, het niveau van de praktijk en het aantal gewerkte uren per week, zijn de geautomatiseerde artsen eveneens minder tevreden. Het gebruik van elektronische voorschriften wordt ook geassocieerd met een stijging van 30% van het risico op burnout.

Verschillende factoren kunnen deze associatie verklaren, die, zo moet benadrukt worden, geen oorzaak en gevolg-relatie impliceert! Onder meer een gebrek aan integratie van  informatica in het dagelijks werk, maar ook de zware administratieve last. Met andere woorden, het is noodzakelijk om eerst de administratieve taken te verminderen, en daarna om de artsen in staat te stellen de informatietechnologie beter te gebruiken in de dagelijkse praktijk door een betere opleiding.

Relationship Between Clerical Burden and Characteristics of the Electronic Environment With Physician Burnout and Professional Satisfaction