Formulaire de recherche

Prematuren beter verzorgen... ook in België!
06/07/2016 - 03:07

Een studie die net werd gepubliceerd in het BMJ wekt enige vrees over de zorg verleend aan premature baby's. De studie had betrekking op 11 Europese landen, waaronder België.

EPICE, de afkorting voor « Effective Perinatal Intensive Care in Europe for very preterm births », beoordeelde de uitvoering van 4 behandelingen van zeer premature baby's en hun impact op de klinische praktijk en de neonatale morbiditeit en mortaliteit.

Het gaat om een multinationale prospectieve observationele studie. De studie had betrekking op 19 regio's uit 11 Europese landen, met 850.000 jaarlijkse geboorten. De studie betrof 7336 kinderen die geboren zijn tussen de 24 en 31 weken (+6). Geen enkel kind had een aangeboren afwijking op het moment van opname in de studie.

De evaluatie betreft het niveau van neonatale zorg, de toediening van corticosteroïden voor de geboorte, de preventie van hypothermie en het gebruik van oppervlakte-actieve stoffen binnen twee uur na de geboorte of de plaatsing van een masker met positieve pressing. Men keek ook naar de mortaliteit in het ziekenhuis en de neonatale morbiditeit bij het verlaten van het ziekenhuis en een samengestelde index van deze twee factoren.

Over het algemeen kregen slechts 58,3% van de kinderen juiste zorg. België bevindt zich in de buurt van het gemiddelde met 59%. De onderzoekers stelden vast dat kinderen met een beperkte groei, een lage Apgar score of die zijn geboren op de dag van opname van de moeder in het ziekenhuis, minder kans hebben om ad hoc zorg te ontvangen. Na correctie blijkt dat kinderen die adequate zorg kregen 28% minder risico lopen op overlijden of een ernstige ziekte in het ziekenhuis.

Er is dus een echte inspanning nodig om de zorg voor prematuren te verbeteren.

Use of evidence based practices to improve survival without severe morbidity for very preterm infants: results from the EPICE population based cohort