Formulaire de recherche

15 % van de huisartsen past deze regeling nooit toe.

Ook hier weer een regionaal verschil.

In Vlaanderen weigert slechts 9% van de huisartsen dit systeem, in Franstalig België is dat 21%. In Henegouwen en Luik weigert zelfs 25% van de artsen een derdebetalersregeling toe te passen.

Wenst u de derdebetalersregeling toe te passen?

Terugkeren naar de lijst met thema's

Bron: MediPlanet Huisartsen enquête 05/2009, Reproductie kan na voorafgaande toelating.

Profession: