Formulaire de recherche

Het huisartsenberoep is ook letterlijk een kwetsbaar beroep. Voelt u zich veilig tijdens consultaties in uw kabinet vroegen we hen.

Ook daar opmerkelijke verschillen tussen Noord en Zuid. Slechts 2% van de Vlaamse huisartsen lijdt aan een onveiligheidgevoel. In Franstalig België stijgt dat tot 5%.  Vrouwelijke huisarsten voelen zich tweemaal onveiliger dan mannen (6% vs 3%). Het onveiligst voelen zich de Franstalige Brusselse huisartsen: 9%.

Bij huisbezoeken stijgt het gevoel van onveiligheid dramatisch. 20% van de huisartsen voelt zich bij die gelegenheid onveilig. En merkwaardig genoeg zijn de regionale verschillen daar groot: slechts 42% van de Vlaamse huisartsen voelt zich echt veilig, terwijl de Franstalige huisartsen in grote meerderheid zelfzekerder zijn:  73%. Het veiligst voelen zich de Luxemburgers (84%), de onveilgst de Brusselaars (54%).

Bij nachtbezoek stijgt onveiligheidsgevoel omgekeerd evenredig: slechts 3% van de Vlaamse huisartsen voelt zich echt onveilig, tegenover 50% bij de Franstaligen. Bij de Brusselaars stijgt dit zelfs tot 41% en bij de huisartsen uit Henegouwen tot 53%. 

In welke mate voelt u zich veilig?

Terugkeren naar de lijst met thema's

Bron: MediPlanet Huisartsen enquête 05/2009, Reproductie kan na voorafgaande toelating.

Profession: